Burdock rim nước tương (củ ngưu bàng)

Burdock rim nước tương (củ ngưu bàng)

Ngưu Bàng (Burdock)  Rim nước tương Tiếng Hàn: 우엉조림 Tiếng Anh: burdock root boiled down in Soy sauce Burdock root rim nước tương là một món ăn phụ Side dish. Trong các cuộn cơm Kimbap Hàn Quốc thì người ta cũng có cho cái này vào. Khi ăn cuộn cơm, Burdock sẽ cho ta vị...