COMBO 5kg NGƯU BÀNG TƯƠI [Miễn phí ship]

750,000 700,000

Củ ngưu bàng tươi hữu cơ

Canh tác và phân phối bởi: Hợp tác xã Thành Vinh

Danh mục: