Cây Ngưu bàng mọc ở đâu?

Cây Ngưu bàng mọc ở đâu?

Cây ngưu bàng thường mọc ở đâu? Cây ngưu bàng là cây thuốc quý, ngưu bàng là cây sống 2 năm hoặc lâu hơn, cao khoảng 1-1,5 mét Các loài ngưu bàng có các lá màu lục sẫm, chúng có thể cao tới 45 cm (18 inch). Các lá này nói chung khá lớn, to cánh, hình trứng với các lá...